112Gelderland

Het laatste nieuws van de provincie Gelderland

Bellen met 1-1-2

Een oplossing voor situaties die spoedeisende hulpverlening behoeven
In spoedeisende gevallen belt u 1-1-2. Voorbeelden zijn: als u slachtoffer of getuige bent van een (ernstig) misdrijf, als er een ongeval gebeurd is waarbij direct hulp verleend moet worden, of als zich een levensbedreigende situatie voordoet. In gevallen die minder spoedeisend zijn, of als u telefonisch aangifte wilt doen, belt u: 0900-8844.

Bellen met een vaste telefoon
Als u belt met een vaste telefoon komt u meestal terecht bij een 1-1-2-centralist uit de regio van waar u belt. De centralist(e) die u aan de lijn krijgt, zal u vervolgens vragen op welke locatie u zich bevindt en van welke hulpverleningsdienst u gebruik wilt maken (politie, brandweer of ambulance) en schakelt u dan snel door naar de gewenste meldkamer. In alle gevallen wordt bij het bellen vanaf een vast toestel een telefoonnummer meegestuurd dat zichtbaar is voor de 1-1-2 centralist. Ook als nummerherkenning geblokkeerd is, kan 1-1-2 toch zien met welk nummer de oproep wordt gedaan.

De 1-1-2-centrales beschikken nu nog over telefoongidsen waarmee, aan de hand van een nummer, binnen een paar seconden naam en adres van de bewoner opgezocht kunnen worden. Nog dit jaar zullen alle 1-1-2 centrales een programma in gebruik nemen waarmee deze gegevens automatisch zichtbaar zijn. Ook als u als beller al eerder kort daarvoor 112 heeft gebeld, is dat direct zichtbaar.

Er is één uitzondering:
Als u een telefoonabonnement heeft bij een bijzondere aanbieder, loopt u het risico dat deze uw gegevens (nog) niet beschikbaar heeft gesteld. Ook bij gebruik van een telefoonaansluiting via de kabel loopt u dat risico. Vanuit de 1-1-2 centrale wordt u doorverbonden met een meldkamer van politie, brandweer of ambulance. Bij die doorschakeling gaat in de meeste gevallen uw telefoonnummer niet mee. Daarom zal de meldkamermedewerker vaak naar uw nummer vragen terwijl hij of zij uw melding opneemt.

Bellen met een mobiele telefoon
Belt u met een mobiele telefoon, dan komt u bij het callcenter van de Landelijke Eenheid in Driebergen terecht. Reden hiervoor is dat het technisch nog niet mogelijk is uw locatie nauwkeurig te bepalen. Hierdoor wordt uw telefoontje niet automatisch doorgeschakeld naar de 1-1-2-centrale van de regio waarin u zich bevindt.

Belt u in het buitenland, dan wordt u doorgeschakeld naar een centrale van het land waar u zich bevindt. Een uitzondering is het grensgebied: belt u bijvoorbeeld als u net over de grens in Duitsland bent, dan kan het zijn dat u toch wordt doorgeschakeld naar het callcenter van de Landelijke Eenheid.

Als u belt met een mobiele telefoon die helemaal in orde is (ofwel de SIM-kaart is geactiveerd) kan de 1-1-2-centralist uw 06-nummer zien. Binnenkort wordt een programma in gebruik genomen waarmee naam, en adres van de houder van dit nummer worden getoond, tenminste áls u gebruik maakt van een abonnement. Maakt u gebruik van een pre-paid toestel, dan zullen geen gegevens beschikbaar zijn. Maar…, in de meeste gevallen wordt met een mobiele telefoon niet vanaf het huisadres gebeld en zijn de adresgegevens dus minder belangrijk. 

In Nederland bestaat helaas nog niet de technische mogelijkheid om de locatie waarvandaan gebeld wordt nauwkeurig te meten en mee te sturen tijdens het bellen. Dit is al wel in de wet vastgelegd, maar het kan nog jaren duren voordat de techniek zo ver is.

Dus, belt u mobiel naar 1-1-2, dan komt uw locatie zeker niet mee!

Alleen in zeer bijzondere gevallen kan deze informatie, achteraf, bij telefoonbedrijven worden opgevraagd. Dit duurt dagen en werkt dus nooit in een noodsituatie.

Daarom: Als u 1-1-2 belt is het eerste wat u door moet geven in welke plaats u bent en van wie u hulp nodig heeft.

Doven en slechthorenden bellen 0800-8112

Doven en slechthorenden kunnen contact opnemen met de hulpdiensten politie, brandweer en ambulance via het gratis teksttelefoonnummer 0800-8112. Dit nummer is alleen bedoeld voor het melden van levensbedreigende situaties waarin u zelf of een ander verkeert en andere spoedeisende onderwerpen waarbij directe hulpverlening vereist is.

Als u belt met de teksttelefoon (voor doven en slechthorenden) naar het nummer 0800-8112 wordt uw gesprek door het 1-1-2 callcenter van de Landelijke Eenheid in Driebergen behandeld. De centralist(e) zal u vragen op welke locatie u zich bevindt en van welke hulpverleningsdienst u gebruik wilt maken (politie, brandweer of ambulance). De centralist(e) neemt vervolgens voor u contact op met de meldkamer van de betreffende hulpverleningsdienst en geeft de informatie door. U blijft aan de lijn voor het beantwoorden van eventueel aanvullende vragen totdat de centralist met het teken xxx aangeeft dat het gesprek is beëindigd. In extreme situaties zal het contact pas verbroken worden als de hulpverleningsdienst ter plaatse is.

Voor niet-spoedeisende onderwerpen is de politie bereikbaar op 0900-1844 (lokaal tarief). De brandweer en ambulancediensten zijn voor niet-spoedeisende zaken alleen bereikbaar via een gewoon telefoonnummer. Wel hebben deze centrales een faxnummer.

Als u voor een alarmmelding dit nummer gebruikt, wordt u verbonden met het callcenter in Driebergen. U hebt contact met speciaal opgeleide centralisten die u via de teksttelefoon een aantal vragen zullen stellen. U kunt zich hierop voorbereiden door standaard antwoorden zoals uw naam en adres onder een functietoets van uw teksttelefoon op te slaan.

U belt met het alarmnummer voor politie, brandweer en ambulance:

1e vraag:

Welke hulpdienst heeft u nodig:
Kies voor politie: 1
Kies voor brandweer: 2
Kies voor ambulance: 3

2e vraag:

Op welke locatie heeft u hulp nodig:
Hier geeft u het adres en de plaats op waar u hulp nodig heeft.

De medewerker van het callcenter gaat u nu een aantal vragen stellen over de situatie die u wilt melden. Tegelijkertijd belt hij/zij met de door u aangegeven hulpdienst. Deze kan ook nog om informatie vragen. De medewerker van het callcenter fungeert daarbij als tolk. Houd uw antwoorden zo kort mogelijk, liefst in telegramstijl. Als alle noodzakelijke informatie gegeven is kan de verbinding op aangeven van de medewerker beëindigd worden.

My SOS

Sinds kort bestaat er apparatuur die u dag en nacht bij u kunt dragen: My SOS. Met dit apparaat is het mogelijk om onder andere de 1-1-2 hulpdiensten te alarmeren. My SOS geeft dan aan 1-1-2 door wie er in nood is en waar die persoon zich bevindt. 

De vereniging voor Afasiepatiënten heeft onlangs van het Ministerie van Binnenlandse Zaken toestemming gekregen deze apparatuur voor spraakgehandicapten te mogen gebruiken om 1-1-2 te alarmeren. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.afasie.nl